Pohjois-Savon Kehitä yrityksesi liiketoimintaa -koulutuksessa saat myös apua kehittämistukien hakemiseen.

Kehitä yrityksesi liiketoimintaa

Koronakriisin seurauksena moni yrittäjä on tiukan paikan edessä ja tekee kaikkensa selvitäkseen. Samanaikaisesti on myös viisasta valmistautua kriisin jälkeiseen aikaan.

Koulutuksesta saat apua ja sparrausta liikeidean päivittämiseen ja kirkastamiseen, tai kenties uudenlaisen liiketoiminnan aloittamiseen. Samalla verkostoidut, saat itse rohkaisua ja voit rohkaista myös muita yrittäjiä!  Saat myös henkilökohtaista apua kehittämisrahoituksen hakemiseen.

Koulutus on suunnattu Pohjois-Savossa toimiville yksin- ja mikroyrittäjille.

Koulutuksen teemat

 1. Nykytilanteen kartoitus
  Taloudellinen tilanne nyt ja ennen kriisiä. Oma jaksami-sesi yrittäjänä. Kassavirtalaskelma tulojen ja menojen hahmottamisessa. Kriittiset osaamisresurssit. Sopimuk-set ja niihin liittyvät neuvottelumahdollisuudet. Yritykses-tä luopuminen vaihtoehtona (omistajanvaihdos).
 2. Yritystoiminnan ja liikeidean kehittämisen vaihtoehdot
  Toimintaympäristön muutosanalyysi. Muutosten tuomat mahdollisuudet. Liikeidean uudistaminen. Uudet tuotteet. Markkinaselvitys.
 3. Suunnitelmien vieminen käytäntöön
  Tarvittava pääoma ja rahoitus. Asiakashankinta; myynti, markkinointi, digimarkkinoinnin mahdollisuudet. Hinnoittelun suunnittelu. Uuden tilanteen vaatimat sopimukset

Koulutus sisältää

 • 6 Webinaaria ilta-aikaa
 • Henkilökohtaista valmennusta ja neuvontaa
 • Omatoimista työskentelyä

 Koulutukset syksy 2020 ja hakeminen

 31.8.–11.9.2020. Haku päättyy 23.8. Koulutustunnus 693644.
19.–30.10.2020. Haku päättyy 11.10. Koulutustunnus 693645.
23.11.–4.12.2020. Haku päättyy  15.11. Koulutustunnus 693646.

ASIANTUNTEVAA OHJAUSTA

Koulutus antoi todella paljon rohkeutta laittaa omia suunnitelmia eteenpäin ja lisäsi tietouttani yrittämisestä. Olen varma, että koulutus myös auttaa tulevaisuudessa yrityksen pyörittämisessä ja uusien asioiden omaksumisessa, jos esimerkiksi alanvaihto tai yritysmuodon muuttaminen tulee ajankohtaiseksi.

Valmennusmajakka auttaa ihmisiä ja yrityksiä menestymään.

Jatkuvat koulutukset

Ota yhteyttä

Puh. 050 555 3351

tiedustelut@valmennusmajakka.fi

Palvelemme arkisin klo 9-16