Pohjois-Savon ilmaisella Digimarkkinoinnin peruskurssilla opit kuinka saat lisää asiakkaita hyödyntämällä digitaalista markkinointia

Opi löytämään lisää asiakkaita verkosta

Verkkokoulutuksessa rakennamme kestävän perustan yrityksesi markkinoinnille ja tutustumme tavallisimpiin digitaalisiin työkaluihin. Tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään nykypäivän markkinoinnin keinot, kanavat ja lainalaisuudet.

Koulutus on tarkoitettu ”markkinoinnin aloittelijoille” eli olet suunnitellut tai tehnyt vasta vähän markkinointia tai et olenkaan. Eniten hyödyt koulutuksesta, jos sinulla on jo yritys, joka on toiminut jonkin aikaa. Koulutus sopii myös viime hetken buustiksi ennen yritystoiminnan aloittamista. ​Koulutus on tarkoitettu ensisijassa Pohjois-Savossa asuville mikroyrittäjille tai yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville.

Koulutuksessa opit

  • tekemään järjestelmällistä markkinointia
  • hyödyntämään erilaisia sähköisen markkinoinnin työkaluja
  • hankkimaan lisää asiakkaita verkon kautta

Koulutuksen toteutus

  • Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja se sisältää:
  • 10 webinaaria päivä- ja/tai ilta-aikaan. Näin mahdollisimman moni pääsee osallistumaan online-webeihin.
  • Henkilökohtaista valmennusta ja neuvontaa.
  • Omatoimista työskentelyä.

Webinaarien teemat ja sisällöt

Web 1: Digimarkkinoinnin lähtökohdat
Miksi nykyaikainen markkinointi palvelee eikä tyrkytä? Millainen asenne on välttämätön, jotta voidaan tehdä tehokasta markkinointia?

Web 2: Markkinoinnin peruspilarit
Kun markkinoinnin perustukset ovat kunnossa, digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet onnistuvat. Koulutuksessa käydään läpi markkinoinnin tavoitteet, kohderyhmien määrittely, kilpailijoiden analysointi sekä erottelevan, asiakaskeskeisen lupauksen luominen.

Web 3: Verkkosivusto
Yrityksen tärkein markkinoinnin työkalu on oma verkkosivusto.
Tutustumme tehokkaan verkkosivuston toteutukseen (avainsanat, rakenne, sisällölliset elementit, hakukoneoptimointi, julkaisualustat).

Web 4: Verkkosivusto jatkuu + sähköpostimarkkinointi
Puolet webinaarista jatkamme verkkosivustoon tutustumista.
Toisella puoliskolla tutustumme sähköpostimarkkinointiin, joka oikein toteutettuna on yksi tehokkaimmista markkinoinnin keinoista. Opit miten tehdään tehokasta sähköpostimarkkinointia ja minkälaisia järjestelmiä on käytössä.

Web 5 ja 6: Sosiaalisen median kanavat
Tutustutaan tavallisimpiin some-kanaviin (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube) ja oman kohderyhmän tavoittamiseen ja markkinoinnin tekemiseen niissä.

Web 7: Myyminen verkossa
Digitaalinen myynti mahdollistaa asiakkaiden tapaamisen siellä missä he ovat, eli verkossa. Monet eivät edes halua olla yhteydessä perinteisten myyjien kanssa. Tutustumme eri kanavien asiakasvirtoihin, miten dataa kerätään ja yhdistetään, miten priorisoidaan kohderyhmiä ja millaisia toimenpiteitä kohdistetaan potentiaalisimmille asiakkaille.

Web 8: Markkinoinnin lainsäädäntö
Tutustumme GDPR-asetukseen, tietosuojaselosteen, kuluttajaviraston ohjeisiin sekä siihen miten käyttö- ja tekijänoikeudet tulee huomioida ja miten kerrotaan evästeistä.

Web 9: Markkinoinnin ja myynnin budjetointi
Markkinointiin vaaditaan investointeja, mutta mikä on sopiva taso? Mitä eri toimenpiteet ja kanavien käyttö maksavat.

Web 10: Seuranta ja sisällöntuotannon työkalut
Kerrataan mitä on opittu, ja mietitään millä työkaluilla voidaan seurata markkinoinnin tehoa. Tutustutaan myös erilaisiin sisällöntuotannon työkaluihin kuten kuvapankit, Canva, vuosikellot ja sisältökalenteri.

Hakeminen ja koulutukset kevät 2024

Koulutusaika 13.2.-14.3.2024. Haku päättyy 28.1.2024. Koulutustunnus 717494.

Kysy lisää

On tärkeää, että tiedät, kuinka saat omat tuotteesi ja palvelusi verkossa hyvin esille niin, että tulevat asiakkaasi varmasti löytävät ne. Koulutus auttaa sinua konkreettisesti ja helposti hyödyntämään digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja hankkimaan lisää asiakkaita verkon kautta.

Pääkouluttaja

Lena Halén
Puh. 040 766 1599
lena.halen@valmennusmajakka.fi

ASIANTUNTEVAA OHJAUSTA

On hyvä, että koulutuspäivinä voimme osallistua kuuntelemisen sijasta myös
tekemiseen, esim. vertailemalla yrityksien verkkosivuja ja miettimällä
mainoslauseita omille yrityksillemme. Suosittelen koulutusta!

Valmennusmajakka auttaa ihmisiä ja yrityksiä menestymään.

Ota yhteyttä

Puh. 050 555 3351

tiedustelut@valmennusmajakka.fi

Palvelemme arkisin klo 9-16